Dla kogo?

Kogo zapraszam do współpracy?

Moje usługi przeznaczone są dla osób dorosłych.

Udzielam pomocy psychologicznej oraz świadczę usługi związane z szeroko pojętym rozwojem osobistym i wewnętrznym.

Zapraszam osoby chętne do pracy nad sobą, które chcą przekraczać swoje ograniczenia, rozwiązywać swoje problemy, poprawiać swoje samopoczucie, podnosić jakość życia, świadomie kreować swoje życiowe powodzenie, i które są gotowe by aktywnie zaangażowac się w proces swojej transformacji. 

Oferuję profesjonalną, specjalistyczną pomoc psychologiczną i duchową dla osób:

• mających problem dowolnej natury, tj. emocjonalnej, mentalnej, duchowej i szczerze pragnących jego rozwiązania,
• mających zachowania neurotyczne, 
• przeżywających stany lękowe,
• pragnących uwolnienia od poczucia osamotnienia,
• całkowicie początkujących w dziedzinie własnego rozwoju, które nie mają wiedzy na temat praw życiowych i uniwersalnych ale pragną zmienić swoje życie na lepsze,
• pragnących ukierunkowania w swoim rozwoju osobistym lub duchowym,
• zaawansowanych, nie mających dotąd wymiernych efektów swojej wiedzy i praktyki,
• szukających uwolnienia od skutków stresu lub pragnących poznania sposobów radzenia sobie ze stresem,
• zainteresowanych odniesieniem sukcesu w życiu,
• pragnących zrozumienia siebie samych,
• pragnących podniesienia poczucia własnej wartości,
• przeżywających kryzys egzystencjalny lub duchowy,
• potrzebujących wzmocnienia energetycznego,
• którym dotychczasowe terapie nie potrafiły pomóc,
• poszukujących sensu życia,
• pragnących poznać tajemnice życia,
• cierpiących i nie rozpoznających przyczyn swojego cierpienia,
• pragnących sobie pomóc, które nie wiedzą jak tego dokonać,
• pragnących godnie żyć,
• pragnących połączenia ze źródłem swojego istnienia,
• pragnących rozpoznania swoich talentów i zdolności,
• poszukujących miłości, radości, szczęścia i spełnienia w życiu,
• pragnących uwolnienia od bólu, konfliktów wewnętrznych i życiowych,
• szukających zrozumienia swojej sytuacji życiowej,

* których nie zadowala życie ukierunkowane jedynie materialnie,

• potrzebujących zintegrowania swojej przeszłości,
• pragnących poznania i skutecznego stosowania uniwersalnych praw kreacji,
• dla osób, które nie znalazły odpowiedzi oraz harmonii, spokoju, radości, szczęścia dzięki stosowaniu dotychczasowych praktyk,
• także dla tych, którzy chcą praktykować duchowość uniwersalną, scaloną z życiem codziennym, które są gotowe zastosować wiedzę o prawach uniwersalnych w swoim codziennym życiu,
• zainteresowanych przebudzeniem duchowym, samorealizacją i wyzwoleniem,

* zainteresowanych własnym rozwojem i samodoskonaleniem,

- pragnących podnieść poziom swojej motywacji,

- zainteresowanych kreacją udanego, pomyślnego zycia,

- pragnących podnieść skuteczność swoich działań,

Także dla osób:

- w sytuacji osamotnienia,
- w sytuacji problemów z poczuciem winy,
- w sytuacji poczucia utraty godności,
- w stanach obniżonego nastroju, poczuciu bycia nieszczęśliwym, psychicznie wyczerpanym,
- w stanach lękowych,
- w sytuacji braku pewności siebie,
- w problemach z poczuciem sensu życia, w sytuacji poczucia pustki egzystencjalnej,
- w zaburzeniach adaptacyjnych,
- w sytuacji niechęci do siebie, braku zaufania do siebie,
- w sytuacji posiadania zniekształconego, nieprawidłowego obrazu siebie, 
- w sytuacji poczucia odrzucenia lub dezaprobaty ze strony otoczenia,
- w sytuacji zablokowań swobodnej ekspresji klienta,
- w sytuacji problemów z przystosowaniem i zagubieniem w życiu,
- w sytuacji nieradzenia sobie z emocjami,
- w sytuacji utraty pracy, 
- w sytuacji braku zaradności życiowej,
- w depresji,
- dla rodzin,
- w stanach nadmiernego napięcia, lęku i stresu,
- w stanach oderwania od rzeczywistości, 
- w zaburzeniach odżywiania, w otyłości, - w zaburzeniach snu i bezsenności
- w sytuacji utraty relacji/związku,
- w sytuacji toksycznej relacji,
- w kryzysie emocjonalnym lub życiowym,

Udzielam także pomocy psychologicznej (m.in.) w następujących zaburzeniach i problemach:
- zaburzenia nastroju ( afektywne),
- zaburzenia odżywiania: otyłość, bulimia, anoreksja,
- lęk uogólniony, fobie,
- zaburzenia osobowości,
- zaburzenia nerwicowe,
- nerwica neogenna ( egzystencjalna),
- zaburzenia psychosomatyczne,
- zaburzenia adaptacyjne,
- zaburzenia poczucia własnej wartości,
- zaburzenia snu,
- nieśmiałość,
- poczucie winy,
- poczucie wstydu,
- przewlekły stres,
- uzależnienia, nałogi,
- problemy emocjonalne i interpersonalne,
- stany dezintegracji, derealizacji, depersonalizacji, zaburzenia tożsamości, zaburzenia postrzegania, stany urojeniowe, spowodowane błędnymi praktykami duchowymi lub nieprawidłowo realizowaną ścieżką rozwoju
Nie udzielam pomocy psychologicznej:

- osobom stosującym przemoc fizyczną i psychiczną.

 Oferuję również:
- pomoc dla osób z doświadczeniem traumy,
- wsparcie psychologiczne w stanach dezintegracji, utraty spójności własnej osoby i zaburzeniach tożsamości,
- pomoc w problemach związanych z zaistnieniem w grupie społecznej,
- pomoc w zaburzeniach osobowości,
- pomoc dla osób z syndromem DDA,
- pomoc w problemach z komunikacją w związkach,
- wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu,
- wsparcie psychologiczne dla osób współuzależnionych,
- pomoc w sytuacji utrudnionej relacji z samym sobą,
- pomoc psychologiczną w nabywaniu nowych umiejętności radzenia sobie ze stresem,
- pomoc psychologiczną dla osób, które chcą podnieść jakość swojego życia,
- pomoc dla osób zainteresowanych szeroko pojętym rozwojem własnym,
- pomoc w otwarciu potencjałów zdrowia psychicznego i zasobów bogactwa wewnętrznego jednostki,
- ułatwianie dostępu do szczytowych stanów świadomości klienta ( peak experience),
- towarzyszenie i inspirowanie na ścieżce samopoznania i samorealizacji jednostki,
- konsultacje z zakresu psychologii udanego życia,
- opiekę psychologiczną kobiet w ciąży i po porodzie,


• oraz dla wielu innych…