Co mnie wyróżnia?

Moja krótka autoprezentacja tutaj 

 WYKSZTAŁCENIE

- Mam wykształcenie wyższe humanistyczne- nauczycielskie  i psychologiczne. Uzyskałam tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim oraz tytuł magistra psychologii o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Praca magisterska z psychologii: "Medytacja uważności a ocena siebie oraz jakości i sensu własnego życia. Studia przypadków" - promotor: prof. dr hab. Teresa Rzepa.

 DOŚWIADCZENIE

- Jako terapeuta posiadam bardzo duże doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym oraz w prowadzeniu terapeutycznych i rozwojowych zajęć grupowych ( ponad 20 lat).

- Mam pokaźne grono swoich uczniów i klientów oraz -zgromadzone na przestrzeni wielu lat pracy -świadectwa moich klientów poświadczające, że stosowane przeze mnie metody i sposoby oddziaływania wpływają realnie na poprawę zdrowia i dobrostanu osób korzystających z mojej pomocy- bardzo często- w sposób szybki.

SPECYFIKA MOJEJ  PRACY

 -Mając bardzo duże doświadczenie - jestem wszechstronna. Pracuję jako psycholog i terapeuta ale także jako coach, mentor rozwoju, nauczyciel. Potrafię łączyć pracę  terapeutyczną z pracą nad rozwojem, wydobywaniem zasobów pacjenta i budzeniem jego potencjałów. Wielokrotnie, rozmowy i sesje ze mną to dla klienta możliwość skorzystania z połączenia wszystkich moich profesji, tj. psychologa, terapeuty, nauczyciela, doradcy i coacha.

- Dzięki wieloletniej praktyce potrafię wręcz błyskawicznie uchwycić przyczyny manifestujących się problemów i rozpoznać cały mechanizm powstawania zaburzenia/problemu.

- Swoją dziedzinę znam zarówno z teorii, jak i praktyki- zrealizowałam  własną psychoterapię, tj. odbyłam pełny proces terapeutyczny ( self-experience). Odbyłam jedenastoletnią  praktykę u boku doświadczonych terapeutów, nauczycieli i mentorów.

 MENTORZY

- Odbyłam niezliczoną ilość treningów terapeutycznych i rozwojowych. Zostałam zweryfikowana, zarówno w pracy indywidualnej z osobą, jak i w pracy grupowej. Mój główny nauczyciel i terapeuta - Barbara Mieloch, Wrocław.

Moi nauczyciele coachingu: dr Mirosława Leopold, dr Mikołaj Koterski. O moich pozostałych nauczycielach tutaj 

 PODEJŚCIE

- Cechuje mnie wysoka empatia emocjonalna ( zdolność odczytu stanu psychicznego pacjenta) i empatia poznawcza ( umiejętność spojrzenia na rzeczywistość z perspektywy pacjenta).

- Dysponuję rozwiniętą intuicją.

- Cechuje mnie rzeczowy, konkretny, jednocześnie łagodny styl pracy z klientem.

- Reprezentuję nowatorskie podejście integralne, łączące całość wiedzy naukowej, tj. wszystkie teorie psychologiczne, wszystkie podejścia i nurty terapeutyczne z ponadnaukową, opartą na bezpośrednim doświadczeniu wiedzą mędrców i nauczycieli ludzkości, uwzględniające wszystkie wymiary człowieczeństwa, tj. ciało, umysł, wymiar energetyczny oraz poziom postracjonalny. Nowatorskie techniki, takie jak np. elementy podejścia opartego na uważności ( mindfulness) oraz podejścia opartego na współczuciu łączę z metodami tradycyjnymi.

- W pracy z drugim człowiekiem korzystam ze świadomości zrealizowanej w efekcie rzetelnej, wieloletniej praktyki medytacyjnej, określanej mianem "wyższego poznania", " Obecnością".  Pracuję z pasmami transpersonalnymi i poziomem noetycznym (istotowym). Jest to obszar uznawany  przez współczesnych naukowców ze światowej czołówki, tj. tych badaczy, którzy opisują efekty praktykowania mindfulness - medytacji uważności oraz przez znanych i cenionych psychologów ( Frankl, Popielski, Straś- Romanowska, Jung) wyodrębniających duchowy wymiar osobowości człowieka i poznanie kontemplacyjne. Poznanie intuicyjno- noetyczne i dostęp do ponadracjonalnych aspektów ludzkiego istnienia umożliwia mi korzystanie w pracy terapeutycznej z prawdziwie przeobrażającej i transformujacej siły, skutecznej zarówno w odniesieniu do całości osoby klienta, ale także - dla  jednostek otwartych - do całego ich życia. Bardzo często towarzyszę moim klientom w kreowaniu autentycznej życiowej transformacji. Umożliwiam płynne przechodzenie od tożsamości osoby chorej lub zagubionej, nieporadnej, nieszczęśliwej do w pełni niezależnej, samostanowiącej o sobie, spełnionej i szczęśliwej istoty ludzkiej.To jak daleko zajdziemy z moim  klientem zależy od tego dokąd postanowi on dotrzeć.

- W pracy odwołuję się do uniwersalnych  założeń, wartości i do szeroko pojętych sił Dobra całej Egzystencji.

- Jestem terapeutą pełnego spektrum. Ze swobodą poruszam się po całym spektrum ludzkiej świadomości ( Wilber, 2009) i potrafię pracować z każdym obszarem ludzkiej psychiki, pomagając w integracji wyższych i niższych poziomów psychiki.

- Dysponuję znajomością praw uniwersalnych;  potrafię stosować w praktyce wszechstronną wiedzę z różnych dziedzin.

METODY PRACY

- Jako terapeuta dysponuję skutecznymi narzędziami umożliwiającymi realizację autentycznej zmiany na poziomie psychiki klienta, jego losu i jakości życia. Dysponuję bogatym instrumentarium- stosuję bezpieczne, sprawdzone i najskuteczniejsze metody pracy z umysłem i emocjami, (m.in.) - Sesje szybkiego uwalniania- Sesje wglądu - metoda o bardzo wysokiej skuteczności, pozwalająca na dynamiczny proces zmian), terapię praniczną, transpersonalną i humanistyczną, elementy analizy transakcyjnej ( wewnętrzne dziecko ), pracę z czystą świadomością, techniki zaawansowanej troski, self - enquiry, direct pointing, coaching, contact with the present moment, defuzję poznawczą,  metody psychologii kontemplatywnej i techniki oparte na uważności - tj. nowatorskie, transterapeutyczne, naukowo potwierdzone techniki mindfulness, techniki inspirowane  koncepcją psychosyntezy ( Assagioli) oraz (m.in) myślą C. G. Junga, C.Rogersa, Kena Wilbera, psychologią pozytywną, egzystencjalną, metody dyskursywne,  metody naturalne.

- Odznaczam się elastycznością i nieschematycznością działania. Umiem łączyć różne modalności i podejścia w pomocy psychologicznej i terapii. Mam zdolność  szerokiego, wielopoziomowego widzenia spraw, z różnych perspektyw.

 - Jako, że posiadam bogate doświadczenie życiowe i zdobytą na przestrzeni wielu lat wiedzę oraz bardzo duże doświadczenie w pracy z ludźmi -osobom potrzebującym- służę poradnictwem życiowym i poradnictwem psychologiczno-duchowym.

- Mam dużą łatwość wprowadzania moich drogich pacjentów w stan relaksacji i kontaktu z ich wewnętrzną harmonią. Dzięki skutecznym technikom potrafię zakotwiczać w umyśle pacjenta pozytywne przekonania.

- Jako, że mam dostęp do wyższych partii umysłu, tj. do sfery postracjonalnej mam łatwość otwierania tzw. "peak experience" - przeżyć szczytowych opisywanych przez naukę Tutaj więcej informacji link

- Moje usługi mają unikalny charakter, gdyż bardzo często ( i wyłącznie na życzenie) powiązane są bezpośrednio z wielowymiarowym rozwojem jednostki, obejmując aspekt egzystencjalny i duchowy człowieka. Działania moje prowadzą moich pacjentów i klientów w kierunku życia zgodnym z Uniwersalnością, a także do samorozwoju jednostek i ich pełnej samodzielności.

- Cechuje mnie niegasnąca pasja do pracy oraz eksploracji  natury ludzkiej.

- Uwielbiam swoją pracę.

Zapraszam serdecznie do współpracy.