Indywidualne treningi psychologiczne i rozwojowe

PROGRAMY PRACY INDYWIDUALNEJ Z KLIENTEM/TRENINGI PSYCHOLOGICZNE/WARSZTATY INDYWIDUALNE

NIEWINNOŚĆ- program pracy indywidualnej z klientem- aktualna cena wkrótce

TWOJE KLUCZOWE PRZEKONANIA- aktualna cena wkrótce

UZDRAWIANIE WEWNĘTRZNEGO DZIECKA - aktualna cena wkrótce

ODKRYWANIE ZDOLNOŚCI, TALENTÓW --aktualna cena wkrótce

ZDROWA SAMOOCENA -aktualna cena wkrótce

ODWAGA BYCIA SOBĄ -aktualna cena wkrótce

ODZYSKIWANIE WŁASNEJ MOCY -aktualna cena wkrótce

TRENING ASERTYWNOŚCI - aktualna cena wkrótce

KREACJA ZWIĄZKU MIŁOŚCI-  aktualna cena wkrótce

MOJE ŻYCIE MA SENS- aktualna cena wkrótce

SAMOUZDRAWIANIE -aktualna cena wkrótce

ANTYSTRES- Program indywidualny - Redukcja napięcia -Trening antystresowy - Relaksacja energetyczna, odzyskiwanie wewnętrznej równowagi -aktualna cena wkrótce

OTWARCIE NA MIŁOŚĆ- aktualna cena wkrótce

UMIEJĘTNOŚĆ BYCIA Z SAMYM SOBĄ. Uwalnianie od poczucia osamotnienia - aktualna cena wkrótce

ŻYJĘ RADOŚNIE, LEKKO I Z ŁATWOŚCIĄ - aktualna cena wkrótce