Co mnie wyróżnia?

- Mam wykształcenie wyższe - humanistyczne i psychologiczne. Uzyskałam tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim oraz tytuł magistra psychologii o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Praca magisterska z psychologii: "Medytacja uważności a ocena siebie oraz jakości i sensu własnego życia. Studia przypadków" - promotor: prof. dr hab. Teresa Rzepa.

- Jako terapeuta posiadam bardzo duże doświadczenie w pracy z pacjentem indywidualnym oraz w prowadzeniu terapeutycznych i rozwojowych zajęć grupowych ( ponad 20 lat),

- mam pokaźne grono swoich uczniów i pacjentów oraz zgromadzone na przestrzeni wielu lat pracy świadectwa moich pacjentów poświadczające, że stosowane przeze mnie metody i sposoby oddziaływania wpływają realnie na poprawę zdrowia i dobrostanu osób korzystających z mojej pomocy w sposób szybki,

- dzięki wieloletniej praktyce potrafię wręcz błyskawicznie uchwycić przyczyny manifestujących się problemów i rozpoznać cały mechanizm powstawania zaburzenia/problemu,

- swoją dziedzinę znam zarówno z teorii jak i praktyki- zrealizowałam  własną psychoterapię, tj. odbyłam pełny proces terapeutyczny ( self-experience). Odbyłam jedenastoletnią  praktykę u boku doświadczonych terapeutów, nauczycieli i mentorów, 

- odbyłam niezliczoną ilość treningów terapeutycznych i rozwojowych. Zostałam zweryfikowana, zarówno w pracy indywidualnej z osobą jak i w pracy grupowej. Mój główny nauczyciel i terapeuta - Barbara Mieloch, Wrocław,

- cechuje mnie wysoka empatia emocjonalna ( zdolność odczytu stanu psychicznego pacjenta) i empatia poznawcza( umiejętność spojrzenia na rzeczywistość z perspektywy pacjenta),

- dysponuję rozwiniętą intuicją,

- cechuje mnie rzeczowy, konkretny, jednocześnie łagodny styl pracy z pacjentem/klientem,

- reprezentuję nowatorskie podejście integralne, łączące całość wiedzy naukowej, tj. wszystkie teorie psychologiczne, wszystkie podejścia i nurty terapeutyczne z ponadnaukową, opartą na bezpośrednim doświadczeniu wiedzą mędrców i nauczycieli ludzkości, uwzględniające wszystkie wymiary człowieczeństwa, tj. ciało, umysł, wymiar energetyczny oraz poziom postracjonalny,

-  w swojej pracy wykorzystuję tradycyjne i nowatorskie podejścia – (m.in.)-  elementy podejścia  opartego na uważności ( mindfulness) i podejścia opartego na współczuciu ( compassion),

-  w pracy z drugim człowiekiem korzystam ze świadomości zrealizowanej w efekcie rzetelnej, wieloletniej praktyki medytacyjnej, określanej mianem "wyższego poznania", "uważną obecnością".  Pracuję z pasmami transpersonalnymi i poziomem noetycznym (istotowym). Jest to obszar uznawany  przez współczesnych naukowców ze światowej czołówki, tj. tych badaczy, którzy opisują efekty praktykowania mindfulness - medytacji uważności oraz przez znanych i cenionych psychologów ( Frankl, Popielski, Straś- Romanowska, Jung) wyodrębniających duchowy wymiar osobowości człowieka i poznanie noetyczne ( kontemplacyjne).  W swojej pracy odwołuję się do uniwersalnych wartości i założeń.  Cały proces pomocy zakotwiczony jest w źródle sił Dobra Egzystencji,

- jestem terapeutą pełnego spektrum. Ze swobodą poruszam się po całym spektrum ludzkiej świadomości ( Wilber, 2009) i potrafię pracować z każdym obszarem ludzkiej psychiki, pomagając w integracji wyższych i niższych poziomów psychiki,

- dysponuję znajomością praw uniwersalnych;  potrafię stosować w praktyce wszechstronną wiedzę z różnych dziedzin,

- dysponuję bogatym instrumentarium- stosuję bezpieczne, sprawdzone i najskuteczniejsze metody pracy z umysłem i emocjami, (m.in.) Sesje szybkiego uwalniania- Sesje wglądu - metoda o bardzo wysokiej skuteczności, pozwalająca na dynamiczny proces zmian),  psychoterapię praniczną, transpersonalną i humanistyczną, elementy analizy transakcyjnej ( wewnętrzne dziecko ), pracę z czystą świadomością, techniki zaawansowanej troski, self - enquiry, direct pointing, coaching, contact with the present moment, defuzję poznawczą,  metody psychologii kontemplatywnej i techniki oparte na uważności - tj. nowatorskie, transterapeutyczne, naukowo potwierdzone techniki mindfulness, techniki inspirowane  koncepcją psychosyntezy ( Assagioli) oraz (m.in) myślą C. G. Junga, C.Rogersa, Kena Wilbera, psychologią pozytywną, egzystencjalną, metody dyskursywne,  metody naturalne,

- odznaczam się elastycznością i nieschematycznością działania. Umiem łączyć różne modalności i podejścia w pomocy psychologicznej i terapii. Mam zdolność  szerokiego, wielopoziomowego widzenia spraw, z różnych perspektyw,

- mając bardzo duże doświadczenie - jestem wszechstronna. Pracuję jako psycholog i terapeuta ale także jako coach, trener rozwoju, nauczyciel. Potrafię łączyć pracę  terapeutyczną z pracą nad rozwojem, wydobywaniem zasobów pacjenta i budzeniem jego potencjałów,

- często uzyskuję bardzo szybkie efekty,

- mam dużą łatwość wprowadzania moich drogich pacjentów w stan relaksacji i kontaktu z ich wewnętrzną harmonią. Dzięki skutecznym technikom potrafię zakotwiczać w umyśle pacjenta pozytywne przekonania ( hipnoza terapeutyczna),

- moje usługi mają unikalny charakter, gdyż bardzo często ( i wyłącznie na życzenie) powiązane są bezpośrednio z wielowymiarowym rozwojem jednostki, obejmując aspekt egzystencjalny i duchowy człowieka. Działania moje prowadzą moich pacjentów i klientów w kierunku życia zgodnym z Uniwersalnością, a także do samorozwoju jednostek i ich pełnej samodzielności,

- cechuje mnie niegasnąca pasja do pracy i eksploracji  natury ludzkiej,

- posiadam bogate doświadczenie życiowe

- uwielbiam swoją pracę

Zapraszam serdecznie do współpracy.