Badania psychologiczne

Wykonuję następujące badania psychologiczne profesjonalnymi testami psychologicznymi

1. Badanie psychologiczne samooceny- zamów badanie profesjonalnymi testami psychologicznymi! - koszt wkrótce- czas trwania wizyty:45 minut. Zastosowane testy:

- MSEI Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny, 

- Skala Samooceny SES Rosenberga

Opis:

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA SAMOOCENY
INDYWIDUALNA, ZINTEGROWANA DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA SAMOOCENY - TESTY PSYCHOLOGICZNE

Co to jest samoocena?

Samoocena globalna, inaczej globalne samowartościowanie – poczucie własnej wartości, jest miarą tego jak pozytywny bądź negatywny jest nasz ogólny stosunek do samych siebie.

Jest to względnie stała dyspozycja, rozumiana jako świadoma postawa (pozytywna lub negatywna) wobec Ja.

Samoocena szczegółowa- to pomiar ośmiu komponentów odnoszących się do szczegółowych aspektów funkcjonowania człowieka, takich jak: kompetencje, bycie kochanym, popularność, zdolności przywódcze, samokontrola, samoakceptacja moralna, atrakcyjność fizyczna i witalność.

W opisywanym badaniu oceniana jest również spójność obrazu siebie osoby badanej, świadczącej o efektywności procesu samopoznania.

Co to jest diagnoza psychologiczna?

Diagnoza psychologiczna to skrupulatny, wnikliwy proces badawczy za pomocą profesjonalnych testów psychologicznych oraz analiza i interpretacja wyników badania przeprowadzonego za pomącą narzędzi psychologicznych, w celu uzyskania wiarygodnego obrazu konkretnej charakterystyki psychologicznej ( tutaj: samooceny) osoby badanej.


Po co badać samoocenę?

Diagnozowanie samooceny pozwali Ci uzyskać pełniejszą samowiedzę i samoświadomość. Pozwoli poznać aspekty funkcjonowania domagające się Twojej dbałości, uwagi, pracy nad sobą. Zadbanie o wskazane w diagnozie obszary wpłynie z kolei na podniesienie jakości Twojego samopoczucia i wyższe poczucie jakości życia.

Wpływ na samowartościowanie człowieka ma najpierw jego środowisko rodzinne. W życiu dorosłym na zmianę samooceny wpływa (m.in.) zmiana ról społecznych, zmiana statusu społecznego, relacje w rodzinie, czynniki intrapsychiczne, relacje interpersonalne, wiele innych okoliczności życiowych.

Diagnoza może stanowić wstęp do efektywnej pracy nad sobą w celu rozwinięcia zdrowej, adekwatnej samooceny.

 

2. Badanie osobowości- koszt wkrotceł, czas wizyty: 45 minut

Zastosowany test: Inwentarz Osobowości Neo-PI-R

Badanie umożliwia lepsze poznanie siebie. Pozwala także określić możliwe obszary do pracy terapeutycznej.

Inwentarz osobowości NEO PI-R służy do pomiaru pięciu wymiarów, na które składa się osobowość oraz poszczególne jej składniki (cechy). Pozwala to na szczegółowy opis osobowości danego człowieka, na który składa się pięć skal domenowych oraz 30 skal składowych.

 

Badanie psychologiczne postaw życiowych- wkrótce...

 

Badanie inteligencji emocjonalnej- koszt wkrótce, czas wizyty 45 minut

 

 Badanie inteligencji- koszt wkrótce, czas wizyty 45 minut

 

Badanie temperamentu- koszt wkrótce, czas wizyty 45 minut

 

Badanie stylów radzenia sobie ze stresem- koszt wkrótce, czas wizyty 45 minut